Синология.Ру

Тематический раздел


Термины. Ц

 
Источник: Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006 – 2010.
В русском написании могут быть варианты: слитное, раздельное написание или через дефис.
 
цай [01] 材 
цай [02] 財 
цай-жэнь 才人 
цай сю 才秀 
цайтао вэньхуа 彩陶文化
цай чжуань ишу 彩撰藝術 
цай шэнь 財神 
цай 才 
цай 菜 
цан [01] 藏
цан [02] 倉
цан [03] 蒼
цан [04] 滄
цан лун во ху 藏龍臥虎
Цан-лун 蒼龍 
цан тянь 蒼天 
цан у 蒼烏 
цан-цао 仓曹
Цан-цзе 倉頡 
цаньцзи 殘疾 
цаньцзюнь 參軍 
цань-цзян 參將 
цаньчжи чжэнши 參知政事 
цань 參, см. тж. сань [03], шэнь [08]
цан 藏 
цаодун-цзун 曹洞宗 (яп. сото-сю) 
цаодун 曹洞, см. цаодун-цзун
цао му куньчун 草木昆蟲 
цао му 草木 
цао у сань 草烏散 
цаошу 草書 
цао 曹 
цао 草 
це [01] 栔 
це [02] 挈 
це дао 竊盜 
целань-шэнь 伽藍神
це 切 
це 妾 
цза вэнь 雜文 
цза гэ яо цы 雜歌謠辭 
цза жу 雜儒 
цзай  (чжоу) и... А在(周)易...А  
цзай А чжи В在А之В  
цзай и 灾异 
цзай ли 宰理 
цзайсян 宰相 
цзай сян 災祥 
цзай-ти чэ 载梯车 
цзай цзи 載記 
цзай цзя 在家
цзай ю 在由 
цзай 災
цзай 載
цзалу цунтань бицзи 雜錄叢談筆記 
цза люй 雜律 
цзан [02] 臟 
цзан ван 臧往
цзан фу 臟腑 
цзан ши 藏識, см. алайе ши
цзань 贊
цза нянь 雜念 
цзан 藏 
цзао 灶 
цзао [01] 竈 
цзао [02] 燥 
цзао [03] 棗 
цзаобань 皂班 
цзао дуань 造端 
цзао и 造意 
цзао мин 遭命 
цзаофань 造反 
цзао хуа 造化 
цзао 遭 
цза пянь 雜篇 
цза син 雜行 
цза у цюй 雜舞曲 
цзацзуань 雜纂 
цзацзюй чуаньци 雜劇傳奇 
цзацзюй 雜劇 / 杂剧 
цза-цзя 雜家 
цза ши 雜史 
цза шо 雜説 
цза 雜,  см. цза-цзя 
цзе [01] 劫 (санскр. кальпа) 
цзе [02] 解,  см. пути
цзе [03] 節 
цзе [04] 接
цзе [05] 皆 
цзе [06] 界 (санскр. дхату)
цзе [07] 偈 (санкср. гатха) 
цзе [08] 碣 
цзе [10] 介 
цзе [11] 竭 
цзе [12] 捷 
цзе [чжэ] 皆[者] 
цзебаньжэнь 接班人 
цзе бэнь 戒本 (полотимуча, санскр. пратимокша) 
цзе вэнь 節文
цзедуши 節度使 
цзедуши 节度使 
цзе жи 節日
цзе жэнь 楖人 
цзе синь 解心 
цзесифа 傑希法 
цзе суань 借算 
цзе сянь тай 結仙胎 
цзетоу ши 街頭詩 / 街头诗 
цзе то 解脫
цзе у 解悟
цзе цзан 節葬
цзе цзин 借景 
цзецзи 階級 
цзе цзянь 借鑒 
цзе ци 節氣
цзецы 介詞 
цзечжичжуи 节制主義 
цзе ши 皆實 
цзе шо 解說 
цзе шэн 結繩 
цзеюй 倢妤 
цзе юн 節用
цзе 結 
цзи–ван 記忘 
цзи [01] 機 
цзи [02] 極 
цзи [03] 記
цзи [04] 跡 
цзи [05] 寂
цзи [06] 集
цзи [07] 積
цзи [08] 即
цзи [09] 吉
цзи [10] 己 
цзи [11] 紀 
цзи [12] 計
цзи [13] 雞 
цзи [14] 稷 
цзи [15] 饑
цзи [16] 疾 
цзи [17] 急 
цзи [18] 季 
цзи [19] 祭 
цзи [20] 基 
цзи [20] 箕
цзи [21] 擊 
цзи [21] 輯 
цзи [22] 奇 
цзи [23] 幾 
цзи [24] 戟 
цзи бин 疾病 
цзи бэнь цюн юань чжи син 基本窮原之性 
цзивэнь 祭文 
цзи ган 機綱 
цзи ган 機綱 
цзи гао 吉告
цзигун 奇肱 
цзи гу ю вэнь, чун жу син сюэ 稽古右文崇儒興學
цзи гу ю вэнь 稽古右文 
цзиду-цзяо 基督教 
цзи дэ 己德 
цзи жэнь 幾人
цзи и 疾醫 
цзи ли гу чэ 記裏鼓車 
цзи ли 肌理 
цзи-лу (диал.) 冀鲁 
цзи лэ мэнь 極樂門 
цзи лэ ши цзе 極樂世界 
Цзилэ 極樂 
цзи люэ 輯略 
цзи ме 寂滅 
цзи ми бу цзюэ 羈糜不絕 
цзи ми 羈糜 
цзи мэнь 跡門 
цзин–вэй 經緯 
цзин [01]經 (санскр. сутра)
цзин [02] 靜 покой
цзин [03] 精 
цзин [04] 敬
цзин [05] 景
цзин [06] 井 
цзин [07] 境 (санскр. вишая) 
цзин [08] 徑 
цзин [10] 驚 
цзин [11] 京 
цзин [12] 鏡 
цзин [13] 晶 
цзин вэй 精微 
цзин-вэй 經緯
цзин гуань 景觀 
цзин гуа 經卦 
цзин дао 淨道 
цзин ди 井地 см. тж. цзин тянь
цзин и мин ли 經義明理
цзин инь чжи дао 靜因之道 
цзин и 精義 
цзинкун-цзяо 靜空教
Цзинлин ба ю 竞陵八友 
Цзинлин-пай 竟陵派 
Цзинлин 景陵 
цзин ло 經絡 
цзин лунь 經輪 см. фа лунь
цзинлэго 淨樂國 
цзин-лэ 淨樂 
Цзинминъюань 靜明園 
цзин мо 靜脈 
цзинму 静穆 
цзин син да юань чжан 景星 大員章 
цзин син 景星 
цзин сы 淨思 
цзин сюэ ши дай 經學世代 
цзин-сюэ 經學 
цзинту-цзун 淨土宗 (яп. дзёдо-синсю, дзёдо-сю) 
цзин ту 淨土 (санскр. Сукхавати) 
цзин тянь чоу 井田疇 
цзин тянь 井田 
цзин тянь 敬天 
цзин фань ван 淨梵王 см. брахман
цзин фан 經方
цзин фэнь 經分 
цзин фэн 景風 
цзинцзе 淨戒 см. сэн
цзин цзе 經界 
цзинцзи сысян 經濟思想 
цзинцзи-сюэ 經濟學 
цзинцзи сяньдайхуа 經濟現代化 
Цзинцзи таолуньчу 經濟討論處 
цзин цзи тэ кэ 經濟特科 
цзин цзи чжи 經籍志; см. тж. и вэнь чжи
цзин цзи 經濟 
цзин цзи 經籍 
цзин цзо 靜坐
цзин цзун 經縱
цзинцзюй 京劇 
цзин цзюэ 徑角 
цзин цзянь 經监 
цзин-цзяо 景教 
цзин ци 精氣 
цзин цуй 精粹 
цзин чжи 驚蟄 
цзин чжуань 經傳 
Цзин-чу 景初 
Цзин-ши да-сюэ-тан 京師大學堂 
цзин ши као юн 經世考用 
цзин-ши-сюэ-цзя 經世學家 
Цзин-ши тун-вэнь-гуань 京師通文館 
цзин ши цзи минь 經世濟民 / 經實濟民 
цзин ши цзи су 經世濟俗 
цзин ши цзи у 經實濟物 
цзин ши цзян сюэ 京師講學 
цзин ши чжи сюэ 經世之學 
цзин ши чжи юн 經世致用 
цзинши шиу цэ 經世事務策 
цзин ши 經世 / 經實 
цзин-шэнь-бин-сюэ 精神病學 
цзин-шэнь 精神 
цзин шэнь 靜身 
Цзинъиюань 靜宜園 
цзинь (диал.) 晉 
цзинь [01] 斤
цзинь [02] 金 
цзинь [03] 盡 (санскр. ниродха) 
цзинь [04] 謹
цзинь [05] 進 
цзинь [06] 近 
Цзинь [07] 晉 
цзинь [08] 勁 
цзиньбу дан 進步黨 
цзинь бэнь 今本 
цзинь вэй бин 禁衛兵 
цзиньвэньцзин-сюэ 今文經學
цзинь вэнь цзин 今文經 
цзинь вэнь 今文
цзиньвэнь 金文 (тж. чжун дин вэнь 鐘鼎文) 
цзинь-ган-цзе (санкср. ваджрадхату, яп. конгокай) 金剛界 
цзиньган-шэн 金剛乘 (санскр. ваджраяна) 
цзинь-ган 金剛 
цзинь гун 金公 
цзинь гу 靳固 
цзиньдайхуа 近代化 
цзиньдань-дао 金丹道 
цзинь дань 金丹 
Цзиньдэхуй 進德會 
цзинь е 金液 
цзинь жэнь 金人 
цзинь лунь 盡倫 
Цзинь-лянь-тан 金蓮堂 
цзинь лянь 金蓮
цзинь ма 金馬
цзинь пянь чжун 禁偏中 
цзинь синь 盡心 
цзинь син 盡性 
цзинь син 金星 
цзинь сюэ 金學 
цзинь тай цзи ту 今太極圖
цзинь ти ши 近體詩 / 近体诗 
цзинь тун 浸銅 
цзиньтянь-пай 今天派 
цзинь хуан 金黃
цзинь хуа ши 金化石 
Цзиньхуа шэ 進化社 
цзинь хуа 金花 
цзинь-цао 金曹 
цзинь цзи 盡己 
цзинь цзы гуан лу да фу 金紫光祿大夫 
цзинь цунь 僅存 
цзинь чжу 今注 
цзинь чэ 金車 
цзинь ши [01] 金石 
цзиньши-сюэ 金石學 
цзиньши цзиди 進士及第 
цзиньши чушэнь 進士出身 
цзинь-ши 进士 
цзинь ши 進士 
цзинь ши 金室
цзинь ши 金石 
цзинь шу 禁书 
цзинь шу 禁書 
цзинь-шэн 巾生 
Цзинь Юань ци сян 晉元七相
цзинь юань 金元 
цзинь 今 
цзин-янь 經驗 
цзи нянь 記年 
цзи се чжи синь 機械之心 
цзи се 机械 
цзи синь 機心 
цзи син 極星 
цзи син 积刑 
Цзисуань юйяньсюэ яньцзюсо 計算語言學研究所 
цзи сы 祭祀
цзисэ-цзун 即色宗 
цзи-сюэ 績學 
Цзися (сюэ гун) 稷下學宮 
цзи сян 吉祥 
цзися-сюэ 稷下學 
Цзися 稷下 (академия Цзися) 
цзи ти 繼體 
цзи тянь 藉田
цзи у 極武 
цзи хай си 雞駭犀
цзи-цао 集曹 
цзи цзе 集解 
цзи цзи лу 既濟爐 
Цзи цзи 既濟 
цзи цзу 祭祖 
цзи цзы 雞子 
цзи цзэ фу фань 極則复返 
цзи цзэ 極則 
цзи цзю 祭酒
цзи цяо 技伎巧 
цзи цяо 技巧
цзи-чан 饑場
цзи чжи 記志 
цзи чжуань 紀傳 
цзи чжу 集注 
цзи чоу 箕疇 
цзишань-сюэпай 蕺山學派 
цзи шань 極善 
цзи ши бэнь мо 紀事本末 
цзи ши 紀事 
цзиши 記室 
цзи шу 極數 
цзи шэнь чэн фо 即身成佛 
цзи э 極恶 
цзи юань 紀元 
цзи ян 激揚 
Цзи 箕 
цзо [01] 作 
цзо ван 坐忘 
цзо гуань 坐館 
цзо ду-ду 左都督 
цзо кун 凿空 
цзоту 左徒 
цзо тэ цзе 作特戒 
цзоу [01] 奏 (тж. цзоу-ши) 
цзоуи 奏議 
цзоу ма дэн 走馬燈 
цзо у-хоу да цзян-цзюнь 左武侯大將軍 
цзоу-цзи 奏記 
цзоучан 走唱 
цзоучжуан 奏狀 
цзоу чжунь 奏准 
цзоу-ши 奏事 
цзоу-юй  騶虞/吾 
цзоу-я 騶牙 
цзоу 奏 
цзоу 緅
цзо фа 坐法 (санскр. асана) 
цзо фо 做佛 
цзофу юаньшуай 右副元帅 
цзо цзан 坐藏 
цзо чань 坐禪 
цзо ши 左史
цзо эр лунь дао 坐而論道 
Цзо-э 作噩 
цзо ю 左右 
цзо 左 
цзо 胙 
цзу [01] 祖 
цзу [02] 足
цзу [04] 族 
цзу [05] 卒 
цзуань 鑽
цзу-би 祖妣 
цзуго чжи да хуань 祖國之大患 
цзуй гао фаньчоу 最高範疇 
цзуй цзянь 醉剑 
цзуй шан шэн 最上乘  см. да шэн
цзуй 罪 
цзуй 觜 
цзун [01] 宗 
цзун [02] 縱
цзун [03] 綜
цзун [04] 總
цзун [05] 稯 
цзун-бин 总兵 
цзунгуаньфу 總官府 
цзун дин фа 從定法 
цзун ду 總督 
Цзунжэньфу 宗人府 
Цзунли шиу ван дачэнь 總理事務王大臣 
Цзунли ямэнь 總理衙門 (Цзунли гэго шиу ямэнь 總理各國事務衙門) 
цзун мин 總名
цзун мяо пай 宗廟派 
цзун мяо 宗廟 
цзун сюэ 宗學 
цзун сян 總相 
цзун фа 縱法 
цзун хэн ту 縱橫圖 
цзунхэн-цзя 縱橫家 
цзун хэн ши у 縱橫十五 
цзунцайгуань 總裁官
цзунцай 總裁 
цзунцзу 宗族 
цзунцзяо юй шэхуэйчжуи шэхуэй сян шиин 宗教與社會主義社會相適應
цзун ци 宗氣 
цзун цо 縱錯
цзун чжу 總註 
цзун чи 總持 см. маньтуло
цзунь ван 尊王 
цзунь тянь чжи чоу 尊天之疇 
цзунь-чун даоцзин-сы 尊崇道經寺 
цзунь ши, ай шэн 尊师爱生 
цзунь 遵 
цзун 宗 
цзу сунь 祖孫 
цзу тай инь пи цзин 足太陰脾經 
цзу тай ян пан гуан цзин 足太陽膀胱經 
цзу цзун шэнь 祖宗神 
цзу цзюэ инь гань цзин 足厥陰肝經 
цзу чжан 族長 
цзу шао инь шэнь цзин 足少陰腎經 
цзу шао ян дань цзин 足少陽膽經 
цзу шуй 租稅 
цзу ян мин вэй цзин 足陽明胃經 
цзу 族 
цзы [01] 字 см. слогоморфема; ханьцзы
цзы [02] 自
цзы [03] 子 
цзы [04] 紫 
цзы [05] 資
цзы [06] 梓 
цзы [07] 秭 
цзы [08] 漬 
цзы [09] 錙 
цзы [10] 觜 
цзы бу юэ 子不曰 
Цзы вэй Доу шу 紫微斗數 
цзы вэй 滋味 
цзы вэй 紫微 
цзы гай 紫蓋
цзы гэн нун 自耕農 
цзыдишу 子弟書 
цзыдун 自動 
цзы дэ 自得 
цзыдянь 字典 
цзыжань жэнь 自然人 
цзыжань кэсюэ 自然科學 
цзы жань хуань дань 自然還丹 
цзыжань цзинцзи 自然經濟 
цзы жань чжи дао 自然之道 
цзы жань чжи люй 自然之率 
цзыжаньчжуи 自然主義 
цзыжань чжэсюэ 自然哲學 
цзы жань эр жань 自然而然 
цзы жань 自然 
цзы жэнь 梓人 
цзыинь 字音 
цзыи 字義 
цзы кэ 子窠 
цзы ли чжэ 自立者 
цзыляо соуцзи чжэнли 資料搜緝整理 
цзы му [01] 子目 
цзы му юнь 字母韻 
цзы-му 字母 
цзымэн-сюэпай 子孟學派 
цзы пин 子平
цзы синь 自新
цзы син 自性  (санскр. свабхава) 
цзысин 自省 
Цзы си 觜觿 
цзы сунь чжун до 子孫眾多
цзы сюй 自序 
цзы сюэ ши дай 子學世代 
цзы сюэ 子學 
цзы сю 自修
цзы у пань 子午盤 
цзы-у 子午
цзы хуа 自化 
цзы цай 貲財 
цзыцзюэ 自覺 
цзы цин янь 紫青煙 
цзы цюэ 紫闕
цзы цян 自強 
цзы чжи 自治 
цзы чжуань 自传 
цзы чжу 自注
цзы чэн 自乘
цзы ши 資始 
цзы шоу 自首 
цзы шу 子書 
цзы шэн 自生 
цзы ю [01] 自由 
Цзыюань вэйюаньхуй 資源委員會 
цзы юй 自娱 (цзы лэ 自乐) 
цзыю ши 自由诗 
Цзыю шудянь 自由書店 
цзы ю 自有 
цзыю 自由 
цзы紫 [04] 
цзэ [01] 則 
цзэ [02] 擇
цзэ [03] 澤 
цзэ [04] 偈
цзэ [05] 昃 
цзэй дао 賊盜 
цзэли 則例 
цзэн [01] 甑 
цзэнлян гайгэ 增量改革 
цзэн цин 曾青 
цзэн ци шуй 甑氣水 
цзэн чэн кай фан фа 增乘開方法 
цзэн 憎 
цзэ-шэн 仄聲 
цзэ 仄 
цзэ 則 
цзю [01] 九 
цзю [02] 久 
цзю [03] 酒 
цзю [04] 灸 
цзюань 卷
цзю вэй ло 鳩尾絡 
цзю вэй ху 九尾狐 
цзюгун-дао 九宮道
цзюгун-цзяо九宮教 
цзю гун 九宮
цзю дан 舊黨 
цзю-жи-цзю-юэ 九日九月 см. Чун-ян
Цзюишань 九嶷山 
цзюй [01] 矩
цзюй [02] 俱
цзюй [03] 句
цзюй [04] 舉
цзюй [05] 具
цзюй [06] 巨
цзюй [07] 聚 
цзюй [08] 局 
цзюй [09] 颶 
цзюй [10] 秬
цзюй [11] 菊 
цзюй [12] 筥 
цзюй [13] 掬 
цзюй [14] 榘 
цзюй ао 巨鼇
цзюй-бао-пэнь 聚寶盆 
цзюй гун 举公 
цзюй ду 距度 
цзюй жэнь [01] 車人
цзюйжэнь 举人 
цзюй жэнь 舉人
цзюй луань 居亂 
цзюй му 颶母 
цзюй сянь цай 舉賢才 
цзюй-фа 句法 
цзюй хэ тан 聚合堂 
цзюйцзы фуцзахуа 句子複雜化 
цзюйцзы 句子 [01] 
Цзюй-цзы 娵訾 
цзюй цзы 舉子 
цзюй цин гу 舉親故 
цзюйцюй 剧曲 
цзюй чжань 車戰 
цзюй ши 居士
цзюйшэ-цзун 倶舍宗 
цзюй шэ 倶舍 
цзю ку 廄庫 
цзю ли 舊例 
цзюнь [01] 君 
цзюнь [02] 均 
цзюнь [03] 鈞 
цзюнь-ван 郡王 
цзюнь го бин 郡國兵 
Цзюнь гоминь цзяоюйхуй 郡國民教育会 
цзюнь го 郡國 
цзюнь гуа 君卦 
цзюнь дао 郡道 
цзюнь жэнь 君人 
Цзюньсюйфан 軍需房 
цзюнь сянь 郡縣 
цзюнь тянь 均田 
цзюнь тянь 鈞天 
цзюньфу 軍府 
цзюнь хо 君火 
цзюнь ху 軍戶 
цзюньху 軍户 
Цзюньцзифан 軍機房 
Цзюньцзичу 軍機處 
цзюнь цзы юэ 君子曰 
цзюнь цзы 君子 
цзюнь ци 軍器 
цзюньчжи 軍治 
цзюнь чжэн 軍政 
цзюнь чэн 郡丞 
цзюньшоу 郡守 
цзюнь шу 均輸 
цзюнь 君 
цзюнь 郡 
цзю син 九星 
цзю син 九行
цзю тянь 九天 
цзю фан 九方 
цзю фа 九法 
цзю хуань 九環
цзю цзю 九九 
цзю цин 九卿
цзю цяо 九竅 
цзю чжань цзю бу шэн 九戰九不勝
цзю чжан 九章 
цзю чжоу 九州 
цзю чоу 九疇 
цзю чэн чжи тай 九成之台587
цзю ши  九識
цзю шу [01] 酒術 
цзю шу 九数 
цзюэ [01] 覺 см. пути
цзюэ [02] 訣
цзюэ [03] 角 
цзюэ [04] 厥 
цзюэ [05] 絶 
цзюэ [06] 匷 
цзюэ [07] 爵 
цзюэ дай чжун 絕待中 
цзюэ инь 厥陰 
цзюэ и 覺意 см. пути
цзюэ ли 角力 
цзюэ ло сюэ 覺羅學 
цзюэ сюэ 絕學 
Цзюэ у шэ 覺悟社 
цзюэу 覺悟 
цзюэ-цзюй 絶句 
цзюэ чжи 角智 
Цзюэ шэ 覺社
цзюэюцин 覺有情 см. бодхисаттва
цзюэ ян 厥陽 
цзюэ 覺
цзю ю 九有
цзю 久 
цзю 九 
цзя [01] 甲 
цзя [02] 家 
цзя [03] 假
цзя [04] 稼 
цзя [05] 夾 
цзявэйло 迦尾羅 
цзявэнь 甲文; см. тж. гуйцзя шоугу вэньцзы, цзягувэнь
цзягувэнь 甲骨文 (цзявэнь 甲文, гуйцзя шоугу вэньцзы 龜甲獸骨文字) 
цзя ди 假諦 см. су ди
цзя жуй 嘉瑞 
Цзя жэнь 家人 
цзя и 甲乙 
цзялинпиньцзя 迦陵頻伽 
цзямин-цзун 假名宗 школа условных имен см. чэнши-цзун
цзя мин 假名
цзян [01] 姜
цзян [02] 絳 
цзян [03] 江 
цзян [04] 匠 
цзянбэй 江北
цзян ди-юй 降地域
цзяндун-ли 江東犂 
Цзян-дун-цяо 江東橋 
цзян жэнь 匠人 
цзян и 絳衣
Цзян-лоу 降婁 
Цзяннань чжицзао цзюй 江南製造局 
Цзян-нань-юнь-хэ 江南運河 
Цзян-нань 江南 
цзян синь 降心
цзянси пай 江西派 
Цзянси ши-пай 江西詩派 
цзян-у 講武 
цзян фань 絳礬 
цзян фа 将法 
цзян-хуай 江淮 (диал.) 
цзянху-пай 江湖派 
цзянху 匠户 
цзян-цзин-вэнь 講經文 
цзянцзо дацзян 將作大匠 
цзянцзюнь 將軍 
цзян чжэ сы гуань 將者死官 
цзян шань 江山
цзян ши 講史 
цзянь(-цзянь) 鶼(鶼) 
цзянь [01] 件
цзянь [02] 兼 
цзянь [03] 蹇
цзянь [04] 艱
цзянь [05] 奸/姦 
цзянь [06] 漸
цзянь [07] 儉
цзянь [08] 簡
цзянь [09] 僭
цзянь [10] 鶼
цзянь [11] 見
цзянь [12] 减 
цзянь [13] 箋 
цзянь [14] 健 
цзянь [15] 劍 
цзянь [16] 減 
цзянь [17] 澗 
цзянь [18] 鑒 
цзянь [19] 肩 
цзянь [20] 間 
цзянь [22] 姦 
цзянь [23] 煎 
цзянь [24] 渐 
Цзянь [25] 蹇 
цзянь [26] 堅 
цзянь [27] 兼 
цзянь ай сян ли 兼愛相利 
цзянь ай 兼愛 
Цзяньань вэньсюэ 建安文學 
Цзяньань фэнгу 建安風骨 
Цзяньань ци цзы 建安七子 
цзянь-ань 建安 
цзянь бай 堅白 
цзяньбин 兼併 
цзянь бэнь 監本 
цзянь ва 鑒洼 
цзянь го 建國 
цзяньду 犍度 (санскр. грантха) 
цзянь дэ цзян-цзюнь 建德將 
цзянь дэ 姦德 
цзяньжэнь [01] 簡任 
цзяньжэнь [02] 薦任 
цзянь жэнь 奸人 
цзяньжэнь 賤人 
цзяньи дафу 諫議大夫 
цзянь и 簡儀 
цзянь син 兼性 
цзянь суй 鉴燧 
цзяньсы 監司 
цзянь сян ай 兼相愛
цзяньти(цзы) 簡體(字) / 简化(字) 
цзянь туань 鑒團 
цзянь у 漸悟 
цзянь цзы пу 減字譜 
цзянь цзяо чжун шу лин 檢校中書令 
цзянь цзяо 漸教
цзянь цы 漸次 
цзяньча юйши 監察御史 
цзянь чжи 兼知 
цзянь чжи 建置 
цзянь чжэ 鑒者 
цзянь шу 簡述
Цзяньюань 監院 
цзяньюйцзюй 兼語句 
цзянь юэ 間月
цзянь 箋 
цзян юй 疆域 
цзян ю 江右 
цзян 講 
цзян 降; см. тж. сян
цзяо, сюэ, цзо хэи 教學做合一 
цзяо [01] 教 
цзяо [02] 交
цзяо [03] 郊 
Цзяо [04] 角 см. тж. цзюэ [03]
цзяо [05] 蛟 
цзяо [06] 蹻 
цзяо жэнь шэ教人射 
цзяо-жэнь 鮫人 
цзяо-ляо 膠遼 (диал.) 
цзяо мяо гэ цы 郊廟歌詞 
цзяо сы 郊祀 
цзяо сюэ сян чан 教學相償 
цзяо сян ли 交相利 
Цзяофан 教坊 
цзяо хуа 教化 
цзяо-хуй сюэ-сяо 教會學校 
цзяо цо 交錯 
цзяо чань и чжи 教襌一致 
цзяо чоу 校讎 
цзяошулан 校書郎 
цзяо шэ 郊社 
цзяо юй тин 教育亭 
цзяо юй 教諭 
цзяо юэ 教閱 
цзяо 澆 
цзяо 絞 
цзя-пин 夾評 
цзя пу 家譜 
цзя хэ 嘉禾 
цзяцзе(цзы) 假借(字) 
цзя цзе 假借 
цзя цзо 佳作 
цзя-цзы 甲子
цзя чжун 夾鐘 
цзяшэи 迦葉遺 
цзя 加 (санскр. адхиштхана) 
ци [01] 氣
ци [02] 器
ци [03] 奇 
ци [03] 起 
ци [04] 啟
ци [05] 齊 
ци [06] 其
ци [07] 騏 
ци [08] 七 
ци [09] 奇 
ци [10] 漆 
ци бин 奇兵 
ци В   其В 
ци гуа юй А  其卦遇 А 
ци-гун 氣功 
цидань 契丹 
ци жэнь 旗人 
ци инь七音 
цилинь 麒麟 
ци ли 氣力 
ци люэ 七略 
ци мэнь дунь цзя 七門盾甲 
ци мэнь 奇門 
цин [01] 清 
цин [02] 情
цин [03] 卿
цин [04] 靑 
цин [05] 磬 
цин [06] 輕 
цин бай 青白
Цин бан 青幫 
цин-бан 青幫 
цинва и цзяо дамай хуан 青蛙一叫大麥黃 
цинва-шэнь 青蛙神
цингань линду 情感零度 
цин гань цзяо юй 情感教育 
цин дан 清黨 
цин дао чжи 清道治 
цин жэнь 磬人 
цин и 清意 
цин и 請議 
цин лун 靑龍 
цин-лун 青龍 
Цинлэн сань-жэнь 清冷散人 
цин мао фа 青茅法 
цин мин фэн 清明風 
цин мин 清明
цин мяо цянь 青苗錢 
цин-няо 青鳥
цин тань 清談 
цин-цзин-пай 清淨派 
Цин-цзин сань-жэнь 清靜散人 
цин-цзин ши 清淨識 см. амоло ши
Цин-цзин юань-чжэнь шунь-дэ чжэнь-жэнь 清靜淵貞順德真人 
цин цзин 清净
цин цзю 清酒 
цин цэн 青曾 
цин чжо 清濁 
цин чжун 輕重 
цин чжэн дао чжи 清正道治
цинчжэнь-сы 清眞寺 
цинчжэнь-цзяо 清眞教
Циншигуань 清史館 
цин ши 情詩 
цин ши 磬詩 
цин-шэн бяньдяо 輕聲變調 
цин шэнь 輕身 
цин шэн 清聲
цин-шэн 輕聲 
Цинъиюань 清漪園 
цинь [01] 勤 (санскр. апрамада)
цинь [02] 寢 
цинь [03] 琴 
цинь [04] 勤 
цинь [05] 禽 
цинь ай 亲愛 
Цинь-ван 秦王 
цинь-ван 親王 
Циньгун цзяньсюэ хуй 勤工俭学会 
Циньминьдан 親民黨
цинь минь 親民 
Циньтяньцзянь 欽天監 
циньцзянь баньсюэ 勤儉辦學 
цинь цзянь 秦簡
цинь цинь 親親 
цинь чжи 親知 
цинь шоу 禽獸 
циньшу 琴書 
цинь 親 
цин юй 情欲 
цин юнь 慶雲 
Ци нянь дянь 祈年殿 
цин янь 清言 
цин 頃 
ци-син-сань 七星糝
ци-син-цзянь 七星劍 
ци-син 七星
ци-си 七喜
ци со 乞索
ци сунь ба и 七損八益
ци су 齊俗 
ци сюэ 旗學 
ци-сюэ 齊學 
ци у 器物 
ци у 齊物
ци фан и шу 奇方異術 
ци фань 七返
ци фа ю дао 啟發誘導 
ци фу цянь 祈福錢 
ци хоу 氣候 
ци хуа 氣化 
ци цзин шэнь 氣精神 
ци цзи 氣機 
ци цзы 其自 
ци цзюй чжу 起居註 
цицзюй шэжэнь 起居舍人 
Ци-цзя цзюнь 戚家軍 
ци цзя 齊家 
ци цин 七情 
ци ци 敧器 
цичанши 騎常侍 
ци чжи бэнь ти 氣質本體 
цичжилунь 旗幟論 
ци чжи цзин 氣之精 
ци чжи чжи син 氣質之性 
ци чжи 氣質 
ци чжэнь жэнь 七眞人 
ци чжэнь жэнь 七真人 
ци чи 齊齒 
ци-шу 漆書 
ци юнь шэн дун 氣運生動 
ци юн 其用 
ци-юэ-ци-жи七月七日 см. ци-си
ци янь ши 七言詩 
ци 啓/啟 [04] 
ци 旗 
цо [01] 撮 
цо коу 撮口 
цо цза 错杂 
цо цзун 错综 
цо 錯 
цо 错 
цуань цзи суй хо 爨萁燧火 
Цуй [01] 萃 
цуй 衰 
цун [01] 從/从
цункао цзабянь бицзи 叢考雜辨筆記 
цун син 從性 
цун шу 叢書 
цунь [01] 存
цунь [02] 寸 
цунь бэнь чжэнчжи 村本政治 
цунь ван 存亡 
цунь жэньхуа 村仁化 
цуньи вэйсиньлунь 存疑唯心論 
цунь-коу 寸口 
цуньлян 存量 
цунь сы 存思 
цунь сян 存想
цунь тун цзы чжи синь 存童子之心 
цуньчжи 村治 
цун 從 
цун 琮
цу 醋 
цы [01] 詞
цы [01] 辭 
цы [02] 次
цы [03] 慈 
цы [04] 磁 
цы [05] 瓷 
цы [06] 滋 
цы [07] 辭 
цыбэй 慈悲 (цзялоуна 迦樓, санскр. каруна) 
цыдянь 詞典 см. тж. цышу
цы жэнь 詞人 
цылэй хоюн 詞類活用 
цылэй чжуаньбянь 詞類轉變 
цы сы 祠祀 
цы сюй 次序
цы сян 次相 
цытан 祠堂 
цы хуан 雌黃 
цы-хуа 詞話 
цы цзюй 辭句 
цы цзян 次將 
цыцин 次情 
цы цин 次清 
цы чжан 詞章 
цычжо 次濁 
цы ши [01] 瓷石 
цы-ши [02] 刺史 
цы ши шуй 磁石水
цыши 刺史 
цы ши 磁石 
цышу 詞数 
цы шэн 此聲 
цыэнь-цзун 慈恩宗 
цы энь 慈恩 
цы 詞 / 词 
цэ [01] 冊
цэ [02] 策
цэ ван 测望 
цэ вэнь 测文 
цэ-вэнь 策文 
цэ люэ 策略 
цэн цин 曾青 
цэнцысин 層次性 
цэнь 参 
цэн 層 
цэ фу 冊府
цэ ши 策士 
цэ-шэнь 廁神 
цэ 策 
цю [01] 丘 
цю [02] 虯
цю [03] 酋 
цю [04] 囚 
цюань [01] 權
цюань [02] 犬
цюань [03] 泉 
цюань бянь 權變 
Цюаньго гуншанлянь 全國工商聯 
Цюаньго гэцзе цзюго ляньхэхуй 全國各界救國聯合會 
Цюаньго ханьюй фанъянь сюэхуй 全國漢語方言學會 
Цюань-го цзю-го хуй 全國救國會
цюань да ти 全大體 
цюань да шэн 權大乘 
цюань-жун 犬戎
цюань ин 泉英 
цюань моу 權謀 
цюань нэн 權能 
цюаньпань сихуа 全盤西花 
Цюаньсюйбу 銓敘部 
цюань сюй 銓敘 
цюаньтичжуи 全體主義
цюань ти 全體 
цюань цюй 全曲 
Цюань-чжэнь-ань 全真庵 
цюаньчжэнь см. цюаньчжэнь-цзяо
цюаньчжэнь-цзяо 全眞教 
цюаньчжэнь-цзяо 全真教 
цюань чэ 全車 
цюань шань шу 勸善書
цюань шу 拳術 
цюань шэн 全盛 
цюань 權 
цю жэнь 取人 
цюй [01] 渠
цюй [02] 區 
цюй [02] 趣
цюй [03] 去 см. цюй-шэн
цюй [03] 曲 
цюй [04] 取 
цюй [05] 去 
цюй [06] 娶 
цюй и 屈軼 
цюй-и 曲艺 
цюй ме 去滅 
Цюй-тай шу-чжан 曲台署長 
цюй тоу 渠頭 
цюй тянь 區田 
цюй у 驅無 
цюй-хуа 曲話 
цюй цзи ду 去極度 
цюй-шэн 去聲 
цюй шэ 區赦 
цюй юй бу хэ 取與不合 
цюй 區 (яп. ку) 
цюй 曲 
цюн ли 窮理 
цюнсан 窮桑
Цюншу 瓊树 
цюньхо 群伙 
цюнь 群 
цю фэнь 秋分
цю ши 裘氏 
цюэ 缺 
цю 丘 
цю 秋
цян дао 強盜 
Цянсюэ-хуй 強學會 
цян цзянь 強奸 
цян цюань 強權 
цянчжисин чжиду бяньцянь 強制性制度變遷 
Цянь [01] 乾 
цянь [01] 幹 
цянь [02] 千
цянь [03] 前
цянь [04] 錢
Цянь [05] 謙 
цянь [06] 鉛 
цянь [07] 鈐 
цянь би 錢幣 
Цянь гун 乾宮 
цянь дань 鉛丹 
цянь и 迁移 
цянь-кунь-цюань 乾坤圈
цянь кунь 乾坤 
цянь ли чуань 千里船 
цянь ню 牽牛
цянь пань 乾盤 
цянь си шуй 鉛錫水 
Цянь-сян 乾象 
цянь цзи 前積 
цяньцзэ сяошо 譴責小説 / 谴责小说 
цянь цзян-цзюнь 前將軍 
цяньцзя-сюэпай 乾嘉學派 
цяньцзя ши-сюэ 乾嘉史學 
цянь ци мо-цзя 前期墨家
Цяньцингун 乾清宮 
Цянь ци цзы 前七子 
цянь чжи 前知 
цянь 乾 
цян 羌 
цяо [01] 巧 
цяо [02] 竅 
цяо 雀
 

Синология: история и культура Китая


Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет
© Copyright 2009-2023. Использование материалов по согласованию с администрацией сайта.