Синология.Ру

Тематический раздел


Термины. Т - У

 
 
Источник: Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006 – 2010.
В русском написании могут быть варианты: слитное, раздельное написание или через дефис.
 
Т
таблицы рифм, см. юнь ту
тай [01] 胎 
Тай [02] 泰 
тай бань 太半 
тайвань миньнаньюй 臺灣閩南語 
тайваньхуа 臺灣話 
тайвэй 太尉 
тай вэй 太微 
тай го 太過 
тай-гун 太公 
тайгэ ти 台閣体 
тайдзо-кай (яп.), см. гарбхадхату
тайи-[цзяо] 太一教 
тай и бо ши 太醫博士 
тай и лин 太醫令 
тай инь сюань цзин 太陰玄精 
тай инь 太陰 
тай и сань юань фа лу 太一三元法籙  
тай-и тань 太一壇
тай и тан 太一堂
тай-и цзю гун 太一九宮 
тайи-цзяо 太一教
Тай и шу 太醫署 
Тайиюань 太醫院 
тай и 太一 
тай и 太易 
Тайкан ти 太康体 
тай лао 太牢
Тайлянь 臺聯 (Тайваньский союз солидарности, полн. Тайвань тунбао ляньихуй 臺灣同胞聯誼會) 
тайная школа, см. ми-цзун 
тайпин гэцы 太平歌詞 
тайпин-дао 太平道
Тай пин тянь го 太平天國 
тай пин чжи тай пин 太平之太平 
тайпин 太平 
Тайпусы 太僕寺 
тай си 太吸 
тай суй 太歲 
тай-су чжэнь-жэнь 太俗眞人 
тай су 太素 
тай сюань цзю гуан вань чэн шэн фу 太玄九光萬成生符 
тай сюань 太玄 
тай сюй и ши чжэ е 太虛一實者也 
тай сюй ляо ко 太虛廖廓 
тай сюй 太虛 
Тайсюэ 太學; см. тж. Гоцзыцзянь
тай фу 太傅
тай фэн 颱風 
тай-хоу 太后 
тай хэ 太和 
тайцзан-цзе 胎髒界, см. гарбадхату
Тай-цзи-гун 太極宫 
Тайцзидянь 太極殿 
тай цзи син эр шан чжи дао е 太極形而上之道也 
тай цзи сянь тянь чжи ту 太極先天之圖 
тай цзи ту 太極圖 
тай цзи хэ ту 太極河圖 
тай цзи цюань 太極拳 
тай цзи шан юань 太極上元 
Тай цзи ши 太極石 
тай цзи 太極 
тай-цзы тай-бао 太子太保 
тай-цзы цзялин 太子家令 
тайцзы 太子 
тай цзянь 太監 
тай цин 太清 
тай цу 太簇 
тайчан сычэн 太常寺丞 
Тай-чан сы 太常寺 
Тайчансы 太昌司 ведомство императорских обрядов 
тайчан 太常 
тайчжоу-сюэпай 泰州學派 
тай чжун да фу 太中大夫 
тай чун май 太沖脈 
Тай-чу 太初 
Тай-шан-хуан 太上皇 
Тайшань 泰山 
тай шан 太上 
тайшигун юэ 太師公曰 
тай ши гун 太史公 
тай ши лан 太史郎 
тай ши лин 太史令 
Тай-ши-цзюй 太史局 
тай ши 太史 
тай ши 太始 
тай ши 太師 
тай шоу 太守 
тайюй 臺語 (Taiwanese, 福佬 Hoklo, 河洛 Holo) 
Тайян 太陽 
тай 太 
Тай 泰
Тамэнь 他们 
тангуты (тангутэ 唐古特) 
танлан 螳螂 
Тан Сун ба да цзя 唐宋八大家 
тан-цзы цянь 堂子錢 
тань [01] 壇 
тань дао 談道 
тань хуа 探花
таньцы 嘆詞 
таньцы 彈詞 
тань-ши 彈事 
тань 貪 (санскр. рага) 
тан 堂 зал, храм 
тао [01] 陶 
тао бан 桃棓 
тао жэнь 陶人 
тао-тан 桃湯
тао-те 饕餮
тао ху 桃弧 
тао ши 桃氏 
таошу 套数 
тао-шу 桃樹
тао 套 
тао 桃
татхагата-гарбха (tathāgatagarbha), см. жулай цзан
татхагата-гарбха (санскр. tathāgatagarbha), см. жулай цзан
татхата (санскр. tathāta), см. чжэнь жу
та чэ 踏車 
та 塔
«Творчество», см.Чуанцзао
телесная природа, см. чжи [04] 
телесная форма, см. ти син
тело будды, см. фо шэнь 
тело, см. ти [01] 
Те-та 鐵塔 
те хо пао 鐵火炮 
те цзин 貼經 
течение символов/образов и чисел см. сяншу-сюэпай 
те 鐵 
ти–юн 體用 
ти [01] 體
ти [02] 悌
ти [03] 梯 
ти дао чжэ 體道者 
ти жэнь тянь ли 體認天理 
тинвэйцин 廷尉卿 
тин 亭 
тин 亭 
ти син 體形 
ти сюэ гуань 提學管 
ти сян 体相 
ти тун 蹄通 
ти тун 體同 
ти у 體無 
тицай 體裁 
ти цзюй 提舉 
ти чжи 體知 
ти чжунь 題准 
ти юн бу эр 體用不二 
ти-юн 體用
ти яо 提要 
ти 體 
то [01] 脫 
то [02] 橐 
то [03] 撱 
тоба 拓跋 
толони 陀羅尼 (санскр. дхарани) 
тоновый язык (шэндяо юйянь 聲調語言) 
тон, см. шэндяо
тоу гуан цзянь 透光鑒 
тоу 偷 
тоу 酘 
тоу 頭 
трайлокья (санскр. trailokya), см. сань цзе
трансформация, см. хуа 
тривидья (санскр.  trividya), см. сань мин
тривиша (санскр.  triviṣa), см. сань ду
триграмма, см. гуа [02] 
«три гуна», см. сань гун
триджняна (санскр.  trijñāna), см. сань хуй
трикая (trikāya), см. сань шэнь 
трикая (санскр.  trikāya), см. сань шэнь
«три народных принципа», см. сань минь чжуи
три начала, см. сань цай 
трини ратнани (trīṇiratnāni), см. сань бао
три предела, см. сань цзи 
«три представительства», см. саньгэ дайбяо
триратна (санскр. triratna),  см. сань бао
Три управления («три палаты»), см. сань шэн
три устоя и пять постоянств, см. сань ган у чан
три учения, см. сань цзяо 
тришарана (санскр. triśaraṇa), см. сань гуй
трияна (triyāna), см. сань шэн 
троцкизм (толоцыцзичжуи 托洛茨基主義) 
ту [01] 土
ту [02] 圖
ту [03] 兔 
ту [04] 塗 
ту [05] 徒 
ту [06] 吐 
туаньинь 團音 
туаньлянь фуши 團練副使 
туаньтуань чжуань 团团转 
туань цзянь 團鑑 
туаньча 團茶 
туань чжи 抟埴 
туань чжуань 彖專
туань 團 
туань 彖
ту гуй 土圭 
ту гун 土貢 
тугухунь 吐谷浑 
Туди вэйюаньхуй 土地委員會 
ту-ди-гун 土地公 
ту-ди-шэнь 土地神 
ту-ди 土地 
туй вэй 退位 
туйгуань 推官 
туй на 推拿 
туй суань 退算 
туйхуй 頹毀 
туй 推 
туй 退 
ту лун шу 屠龍術 
ту лу 圖盧 
«туманная поэзия», см. мэнлун ши
тун [01] 同
тун [02] 通
тун [03] 統
тун [04] 童 
тун [05] 銅 
ту на 吐納 
тунбао сюнди 同胞兄弟 
Тунвэньгуань 同文館 
Тун-вэнь-гуань 同文館 
Тунвэнь-гуань 通文馆 
тун ган 通綱 
тун гуй цзяо 同歸教 
тун дао 同道 
тун дэ 同德 
Тун жэнь 同人 
тун жэнь 通人 
тун и 同異 
тун и 統一 
тун и 通意 
тун ли ло 通裡絡 
тун лэй 同類 
Тунмэнхуй 同盟會 (Объединенный союз) 
Тунмэнхуй 會 
тун мэн чжи синь 童蒙之心 
тун-пин-чжан-ши 同平章事 
тун пу 僮仆 
тунсинь-шо 童心說 
тун синь 童心 
тун син 同姓 
тун со 同所 
тунсу вэньсюэ 通俗文学 
тунсу сяошо 通俗小説 
тун сян 同相 
тун-тай чжэнь-фу-ши 通泰鎮撫使 
Тун-тянь 統天 
тун фэн 通封 
тун ху ди лоу 銅壺滴漏 
тун цзиньши чушэнь 同進士出身 
тун цзи 通機 
тун цзи 通紀 
тун цзюй тун чань 同居同產 
тунцзянь-сюэ 通鑒學 
тун цзянь 通鑒 
тун цзяо 同教
тун чан 同長 
тун-чжи-лан 通直郎 
тун чжи 通制 
тун чжу 銅柱
Тунчэн-пай 彤城派 
Тунчэн-пай 桐城派 
тун шан 通商 
тун ши 同時 
тун ши 通事 
тун ши 通史 
тун шэн би тун бу 同聲必同部 
тун шэ 同赦 
Тунъи чжаньсянь 統一戰線 
тунъюн пиньинь 通用拼音 
тунъяо 童謠 
Тунь-тань 涒灘 
тунь тянь 屯田 
тунь юнь 屯運 
тунь 屯 
тун юй 同語 
тун юй 通語 
тун юн 同用 
тун яо 童謠 
тун 同 
ту пу 圖譜 
ту син 土星 
тухао–лешэнь 土豪劣紳 
ту хо цян 突火槍 
тухунь 吐浑 
ту цзин 圖經 
туцзюэ 突厥 
туцзя 土家 
Тушита (санскр. Tuṣita), см. Доушуай
тушучжи-сюэ 圖書之學 
ту юань цэ цзы 兔園策子 
ту юй шо и 圖與說移 
ту 圖 
ту 土 
тхеравада, см. сяо шэн
тхо, см. кугёль
тэжэнь 特任 
тэндай-сю (яп.), см. тяньтай-цзун
тэнцзиньцзы 藤巾子 
тэ цзинь 特進 
тэ шэ 特赦 
тянь [01] 天
тянь [02] 田 
Тяньаньмэнь 天安門 
тянь вэй 天維 
тянь вэнь(-сюэ) 天文(學) 
тянь вэнь 天文 
тянь гань ди чжи 天干地支
тянь гань 天干
тянь гань 天幹 
тянь-ган 天罡
тянь-гоу 天狗 
тянь гуань 天官 
тянь гуй 天癸 
тянь гун 天功 
тянь гун 天宫 
тянь гун 天宮
тяньдаочжи-сюэ 天道之學 
тянь дао чжи цзы жань 天道之自然 
тянь дао шэнь гуй 天道神鬼 
тянь-дао 天道
тянь ди жэнь 天地人 
тянь ди хань жун чжи дэ 天地涵容之德 
тяньди-хуй 天地會
тянь ди чжи син 天地之性 
тянь ди чжи цзин вэй 天地之經緯 
тянь ди чжи чжун天地之中 
тянь ди чжи шу 天地之數 
тянь ди 天地
Тянь-доу 天斗 
тянь дэ лян чжи 天德良知 
тянь дэ 天德 
тянь жэнь гань ин 天人感應 
тянь жэнь ди 天人地 
тянь жэнь хэ и 天人合一 
тянь жэнь чжи гу 天人之故 
тянь жэнь 天人 
Тянь-инь 天陰 
тянь-и 天一  
тянькун-дао 天空道, см. чжэнькун-цзяо
Тянь кэхань 天可汗 
тянь лай 天籟 
тянь ли жэнь юй 天理人欲 
тяньли-цзяо 天理教
тянь ли 天理 
Тяньлугэ 天祿閣
тянь лу 天鹿
тянь ма 天馬
тянь мин 天命 
тянь пань 天盘 
тянь пань 天盤 
Тянь синь ши 天心石 
тянь син 天性 
тянь суань 天算 
Тянь-сюань 天璇 
тянь-сюэ 天學 
тянь ся му 天下母
тянь сянь 天仙 
тянься чжи фа 天下之法 
Тянься 天下 
тяньтай-(цзун) 天台宗; см. тж. фасин-цзун
тяньтай-цзун 天臺(宗) 
Тянь тань 天壇 
тянь тан 天堂 
тянь фан 天方 
тянь фо 天佛 
тянь фу 田賦 
Тянь-хоу-мяо 天後廟
тянь-хоу 天后 
тянь хуан (яп. тэнно) 天皇 
тяньхуанхоу 天皇后
тянь-хуан 天皇 
тянь хуа 天花 
Тянь-хэ-ли 天和歷 
тянь-цао 田曹 
тянь цзе 天界,  см. тянь [01]
тянь цзин 天經
тянь цзи 天極 
тянь цзи 天機 
тянь цзу 田卒 
тянь цзы [01] 天資 
тянь-цзы 天子
тянь цзэ 天擇 
тянь цзюэ 天爵 
тянь цзян 天將
тянь ци 天氣
Тяньцэ шанцзян 天策上將 
Тянь-цюань 天權 
Тянь-чан-гуань 天長觀 
тянь чжай 天宅 
тянь чжи дао 天之道 
тянь чжи со мин 天之所命 
тянь чжи ши 天之實 
тянь чжи 天制 
тянь чжи 天志 
тянь чжи 天治 
тянь чжоу 天周 
тяньчжу-цзяо 天主教  (католицизм) 
тянь чжу 天主
тянь чжу 天柱
тянь чжэнь 天真
тянь чи 天池 
тянь чоу 田疇 
тянь шан 天上, см. тянь [01]
тянь ши [01] 天時 
тянь ши [02] 天師 
тяньши-дао 天師道 
Тянь ши 天市 
тянь ши 天師
тянь ши 天時 
тянь шу 天数 
тянь шу 天數 
Тянь-шу天樞
тянь шэнь 天神 
тянь-юань ши 田園詩 
тянь юань шу 天元數 
тянь юань 天元 
тянь юй жэнь чжи цюань 天與人之權 
тянь юй 田域 
тянь ю 天遊 
тянь янь 天言 
тяо му 條目 
тяо синь 調心 
тяо фэн 條風 
тяоцзинь-цзяо挑筋教 
тяо 調 
 
У

у (диал.) 吴 
у [01] 無 
у [02] 武 
у [03] 物                 
у [04] 悟 
у [05] 五
у [06] 巫
у [07] 伍
у [08] 勿
у [09] 戊 
у [10] 午 
у [11] 侮 
у [12] 霧 
у [14] 惡 
у [цзан] шэнь 五[臟]神
у ай 無礙 
у бай нян 五百年 
у бай суй 五百岁 
уби цзысин шоужуфа 五筆字型輸入法 
у би 五筆 / 五笔
у бу вэй 無不為 
у бу чжи шу 物不知数 
убушата 烏逋沙他 (санскр.  упавасатха) 
у бэнь 物本 
у бяо 無表 
У ван 無妄 
у во 無我 (санскр. анатман) 
у вэй [01] 五味 
у вэй сань со 五位三所 
у вэй фа 無為法 (санскр. асанскрита-дхарма)
увэй-цзяо 無為教
у вэй чжэнь жэнь 無位真人 
у вэй 五味
у вэй 無為 
угоу ши 無垢識, см. амала-виджняна
у гуань [01] 五官 
у гуань [02] 武官 
у гуань 五官 
у гуань 巫官 
у гун 五公 
у гун 武功 
у гу цзы 無骨子 
у гу 五穀
у гу 無穀 
у гэнь 五根 
У дай ши го 五代十國 
удан-пай 武當派 
у да син син 五大行星 
у да у 武大舞 
у ди сань ван 五帝三王 
У ди цзи 五帝紀 
у ди 五帝 
у ди 無諦 
у доу ми [дао] 五斗米[道] 
удоуми-дао 五斗米道 
у доу 五斗 
у дэ [01] 武德 
у дэн 五等 
у дэ у 武德舞 
у дэ чжун ши 五德終始 
у дэ 五德 
у жо у янь 無若無焉 
у жэнь сян цза 五人相雜 
у и [01] 武艺 
у и вэй 無義為 
Уиндянь 武英殿 
у инь [01] 五音 
у инь 五音 (др. назв. у шэн) 
У-инь 戊寅 
у и чэн чжи фа 無一成之法 
у и 無射 
у и 物異 
у кэ у бу кэ 無可無不可 
у лин 五靈 
у ли сюэ 物理學 
у лиши 無歷史 
у ли 物理 
у лунь 五倫 
у лун 五龍
у лю 五流 
у лян 無量
у мин 無名 
у мин 無明  (чи [03], санскр. моха, авидья) 
у мэй 五美
универсум, см. фа цзе 
у нянь 無念 
упавасатха (санскр. upavasaṭha), см. убушата
упайя (санскр.upāya), см. фан бянь
у-пай 吳派 
упасампада (санскр.  upasaṃpadā) 
упая (upāya), см. фан бянь 
упая (санскр. upāya),  см. фан бянь
упая-каушалья (upāya-kauśalya), см. фан бянь 
управление, см. чжэн [03]     
уравнение вещей, см. ци у 
«Ураган», см. Куанбяо-шэ
у са юньдун 五卅運動 («движение 30 мая») 
у син [01] 五星 
у син дянь дао шу 五行顛倒术 
у син сань цы 五刑三次 
у син сань шу五行参数 
у син сян шэн шо 五行相生說 
у син у 五行舞 
у син хуй чжун 五星會終 
усин-цзя 五行家 
у синь 無信 
у синь 無心
усин ю цин 無形有情 
у син 五刑 (пять наказаний) 
у син 五星 
у син 五行 (пять первоэлементов) 
у син 無形 
у со бу цзянь 無所不鑒 
успокоение народа, см. ань минь 
успокоение сердца, см. нин синь 
устои и постоянства, см. ган чан 
уступчивость, см. жан 
усыда 五思達 
у сы юньдун 五四运动 
у сы юньдун 五四運動 («движение 4 мая») 
у сы 五四 
у сы 無私 
у сэ ши 五色石 
у сэ 五色 
у-сюй бяньфа 戊戌變法, см. «сто дней реформ»
у-сюй лю цзюнь цзы 戊戌六君子 
у-сюй 戊戌 
у сюэ 五學
у сю 五嗅
усяндин  無想定 (санскр. асанджнисамапатти), «сила, производящая сосредоточение через усилие»
у сян чжи сян 無相之相 
усянь-сюэпай 吳縣學派 (у-пай) 
У-сян 武襄 
у сян 無相 
Утайшань 五臺山 
у тай 五太, см.у ди
у ти 五體
у ти 無體 
УТК (Университет трудящихся Китая им. Сунь Ят-сена), см. Коммунистический университет трудящихся Китая
утонченность, см. мяо 
утонченный дух, см. шэнь лин 
у тоу 烏頭 
уттара (санскр. uttara), см. лама
у тун шэнь 五通身
у тун 五通 
у у эр фэй у 物物而非物 
у у 無無 
у у 無物
у у 物物 
у фанъянь 吴方言 
у фань 五反 
у фан 五方 
у фа чжи фа 無法之法 
у фу 五服 
у фу 五福 
у фэн 五風 
Ухань чжунъян цзюньши чжэнчжи сюэсяо 武漢中央軍事政治學校 
у хоу 無厚 
у хуа 物化 
у хунь 物混
у ху 五胡 
у цай 五彩 
у цай 五材 
у цзан 五臟 
у цзе 五戒 (санскр. панча-шила) 
у цзи [01] 戊己 
у цзи би фань 物極比反 
уцзи-дао 無極道, см. чжэнькун-цзяо
у цзин бо ши 五經博士
у цзинь ши 烏金石 
у цзинь 五金 
у цзин 物競 
у цзи ту 無極圖 
у цзи шэн-цзу無 極聖祖
у цзи 五紀 
у цзи 無極 
у цзо 無做 
у цзу 五祖
у цзы чжэнь цзин 無字真經
у цзэй 五賊 
у цзюнь лунь 無君論 
у цзю 無久 
у цзян сы мэй 五講四美
у цзяо 五教 
у цзя сань дай五家三代 
у цзя ци цзун 五家七宗 пять домов и семь школ
у цзя 無家 
у ци ганьсяо 五七干校 
у цинь си 五禽戲 
у цин 五情 
у ци чао юань 五氣朝元 
у ци 五氣 
у цюань 五權 
у цюй 舞曲 
у чан дэ 五常德 
у чан чжи дао 五常之道 
учань цзецзи вэньхуа да гэмин 無產階級文化大革命 
у чань 物產 
у чан 五常
у чан 無常 (санскр. анитья) 
учение восьми триграмм, см. багуа-цзяо 
учение двух родоначальников, см. эршичжи-сюэ 
учение о естестве, см. пу-сюэ 
учение о канонах, см. цзин-сюэ 
учение о переменах, см. и-сюэ 
учение о принципе, см. ли-сюэ 
учение о реальном, см. ши-сюэ 
учение о сердце, см. синь-сюэ 
учение о символах и числах, см. сяншу(чжи)-сюэ 
учение о сокровенном, см. сюань-сюэ 
у чжай пай 屋宅派 
у чжай 屋宅 
у чжан 五章 
у чжи сань эр и 五之三而一 
у чжи цзи 物質極 
у чжи 五職 
у чжи 物至 
у чжи 物質 
у чжун син 五種性 (у шэн чжун син) 
У чжун сы цай цзы 吳中四才子 
у чжун 物種 
Учжэнфу гунчаньчжуи чуаньбо шэ 無政府共產主義傳播社 
Учжэнфучжуи сюэси шэ 無政府主義學習社
Учжэнфучжуи таолуньхуй 政府主義討會 
Учжэнфучжуи тунмэнхуй 無政府主義同盟會 
Учжэнфучжуи цзун тунмэн 政府主義總同盟 
учжэнфучжуи 無政府主義 
у чжэн 五政 
у чун 五蟲  
у чэнь 五陈 
у чэн 無成 
у шан пути 無上菩提, см. пути
у шан чжэн пянь чжи 無上正徧智,  см. ануттара-самьяк-самбодхи
у шан чжэнь жэнь 無上真人 
Ушань цзуншэ悟善總社 
у ши ба цзяо 五世八教 
у ши ба цзяо 五時八教
у шицзе 無世界 
у ши 五事 
у ши 五石 
у ши 巫師 
у ши 無事 
у шоу 五獸
у шу 五數 
у-шу 武術 
У шэн гэ цюй 吳聲歌曲 
у шэн лао му 無生老母
у шэн чжун син 五乘種性, см. у чжун син
у шэнь 五神 
у шэнь 無神 
у шэн 五声 (др. назв. у инь) 
у шэн五牲
у шэн 五聖
у шэн 五聲 
у шэн 無生 
у шэн 物生 
Уэйда–Джайлса транскрипция (Wade–Giles Romanization, 威妥瑪–翟理斯式拼音 Вэй То-ма–Чжай Ли-сы ши пиньинь, тж. Уэйда транскрипция 威妥瑪式拼音 Вэй То-ма ши пиньинь) 
у юань 五原
уюй [01] 吴語 
у юй 五欲
у юй 五玉
у юй 五育 
у юнь лю ци 五運六氣 
у юнь 五蘊 (санскр. панча-скандха) 
у ю сян 無有象 
у-юэ-у-жи 五月五日
у юэ 五嶽
у ю 無有 
у янь ши 五言詩 
у янь 無焉
 

Синология: история и культура Китая


Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет
© Copyright 2009-2024. Использование материалов по согласованию с администрацией сайта.